Ponúkame kvalitu za rozumné ceny,
stopercentne vykonanú prácu, za ktorou si stojíme.

Poradenská činnosť

     

  • obhliadka a zhodnotenie súčasného stavu daného objektu z tepelno-technického hľadiska, zohľadňujúca aj posúdenie konštrukcie podľa platných noriem STN
  • návrh realizácie v spolupráci s konkrétnymi požiadavkami vlastníkov
  • analýza na základe ktorej vlastníci získajú informácie o rozsahu, cene a možnostiach financovanie investičnej akcie

Prípravná činnosť

     

  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • príprava a vyhodnotenie verejno - obchodnej súťaže na výber zhotoviteľa diela
  • komunikácia s finančnými inštitúciami - sprostredkovanie financovania
  • komunikácia s úradmi - zabezpečenie potrebných povolení na realizáciu stavby

Porealizačná činnosti

     

  • zabezpečenie všetkých potrebných dokladov ku kolaudácii
  • starostlivosť o klienta aj po ukončení kolaudácie, komplexný informačný a technický servis

Realizačná činnosť

     

  • vykonávanie dozoru počas celého priebehu realizácie obnovy bytového domu od stavebného povolenia po kolaudáciu stavby
TOP