Zateplenie objektu bytového domu

Fiľakovo, Parková 1-3

Zateplenie časti objektu bytového domu

Tisovec, Daxnerova 1121

Zateplenie časti objektu bytového domu, rekonštrukcia lodžií

Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 32

Omietačské práce, ozdobné prvky na fasáde objektu

Repište, Hrad Marcus

Zateplenie objektu bytového domu

Mýtna

Zateplenie objektu bytového domu

Mýtna

Zateplenie časti objektu bytového domu

Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 4-26 (B1)

Zateplenie časti objektu bytového domu

Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 4-26 (B1)

Zateplenie časti objektu bytového domu

Rimavská Sobota, Rybárska 10-18

Zateplenie celého objektu

Bratislava, Koliba

Zateplenie celého objektu

Bratislava, Koliba

Zateplenie celého objektu

Bratislava, Koliba

Zateplenie časti objektu bytového domu, oprava balkónov

Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1283/ 3-9

Zateplenie časti objektu novostavby bytového domu

Bratislava, Rezidencia Kaskády

Zateplenie objektu bytového domu

Liptovský Mikuláš

Zateplenie časti objektu bytového domu

Bratislava - Dúbravka, Janka Alexyho 5

Zateplenie časti objektu novostavby bytového domu

Bratislava - Jána Stanislava

Zateplenie časti objektu novostavby bytového domu

Bratislava - Jána Stanislava

Sanácia a rekonštrukcia lodžií, výmena zábradlí

Praha, Sartoriova 58/14

Sanácia a rekonštrukcia lodžií, výmena zábradlí

Praha, Sartoriova 58/14

Zateplenie bytového domu

Praha

Zateplenie bytového domu

Praha
TOP